Alfa1.jpg

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego Alfa w Kętrzynie

19.06.2019 r.